4-8.12.2024 / Białystok

Filmowe Mapy Umysłu – filmy zrealizowane podczas warsztatów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Rozpoczęcie: 5 grudnia 2014 13:30
Zakończenie: 5 grudnia 2014 15:00
Kategoria: Pokazy w regionie

Filmowe Mapy Umysłu – filmy zrealizowane podczas warsztatów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

ŻUBROFFKA Special: Filmowe Mapy Umysłu – filmy zrealizowane podczas warsztatów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie/Showing Film Mind Maps – films made during workshops for intellectually disabled people

Świetlica Integracyjna Dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie, ul. Warszawska 9, lokal/room 6, wstęp wolny/admission free         4.12.2014, 13.30
Czeremcha/Gminny Ośrodek Kultury, ul. 1-go Maja 77, wstęp wolny/admission free
5.12.2014, 13:30

 

Pokaz filmów, zrealizowanych podczas warsztatów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach działalności Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI. Podlascy filmowcy (m.in. Tomasz Adamski, Krzysztof Kiziewicz, Radosław Dąbrowski, Marek Włodzimirow, Katia Smaczna i Bartek Tryzna) od lat spotykają się w siedzibie ALPI z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, aby wspólnie tworzyć. W efekcie powstają oryginalne i różnorodne filmy, które łączy wspólny mianownik: próba ukazania świata niepełnosprawnych bez upiększeń i kompromisów. Tematyka filmów zaskakuje rozpiętością: od bajki zrealizowanej w technice animacji poklatkowej, przez klasyczny western osadzony w polskich realiach aż po instruktaż dla przybyszów z innych planet.
Pokaz odbędzie się w świetlicy integracyjnej, w domowej atmosferze. Poza ucztą filmową, na gości czekać będzie poczęstunek przygotowany przez bohaterów filmów i niespodzianka; będzie można także spotkać się i pogawędzić z twórcami.
ŻUBROFFKA presents films made during workshops for people with intellectual disabilities as part of a project conceived by Society for the Support of Social Initiatives ALPI. Filmmakers from Podlasie (including Tomasz Adamski, Krzysztof Kiziewicz, Radoslaw Dabrowski, Marek Włodzimirów, Katia Smaczna and Bartek Tryzna) regularly meet with intellectually disabled people at ALPI headquarters for joint creative endeavours. As a result we get truly original and diverse films which have one thing in common: an attempt to show the world of mentally handicapped people without any embellishments or compromises. The variety of subjects and techniques is amazing: from a stop motion fairy-tale, through a classic western set in Polish reality, to an instructional film for visitors from other planets.
Screenings will take place in clubhouses, in a homely atmosphere. In addition to the film feast, the guests will be offered refreshments prepared by the actors themselves. There will also be a surprise and a chance to chat with the artists.
Program:
To My, reż./dir. Katia Smaczna (2009)
Home Video, reż./dir. Krzysztof Kiziewicz, Tomasz Adamski
Marzenie o Dzikim Zachodzie, reż./dir. Radosław Dąbrowski, Marek Włodzimirow (2011)
Pocztówka, reż./dir. Bartek Tryzna (2014)