7-11.12.2022 / Białystok

Konkurs Cały ten Świat – cz. 1

Rozpoczęcie: 7 grudnia 2013 16:30
Zakończenie: 7 grudnia 2013 19:00
Bilety: Bezpłatne
Lokalizacja: Camera Cafe ,ul. Lipowa 14/11 ,Białystok

Konkurs Cały ten Świat – cz. 1

Pokazy:
Kino Forum, 4.12, 16:00
Camera Cafe, 7.12, 16:30

PENNY DREADFULStraszna Penny / PENNY DREADFUL, reż. Shane Atkinson, USA, 2012, 17’43″
cinematography/zdjęcia: Travis Cline

The story of a kidnapping gone horribly wrong.

Historia strasznie nieudanego porwania.

home (1)Dom / HOME, reż. Simona Feldman, Niemcy, 2013, 9′
cinematography/zdjęcia: Julian Landweer

Juri is growing up under deprived circumstances in a small village in the former USSR. When his father moves to Germany to earn money for his family he has to come to grips with a life without a father.

Juri dorasta w ubogich warunkach, w małej wiosce w byłym ZSSR. Kiedy jego ojciec wyjeżdża do Niemiec, aby zarobić na rodzinę, chłopiec musi uporać się z życiem bez niego.

the_hopperPlastelina z Baltimore  / THE HOPPER, reż.Alex Brüel Flagstad, Dania, Niemcy, 2013, 17′
cinematography/zdjęcia: Alex Brüel Flagstad

Clay-Motion, Stash House Stick-Ups, West Baltimore, and fluffy pancakes. The Hopper is not your average clay-animation story. 16 year old Dexter lives with his grandmother in west Baltimore, Maryland. One night Dexter and his friend Kevin rob local drug dealers, but things do not work out as planned and violence spins out of control.

Gliniane figurki, napad z bronią na dilerów, zachodnie Baltimore i puszyste naleśniki. To nie jest typowa animacja z plastelinkami. 16-letni Dexter mieszka z babcią w zachodnim Baltimore, Maryland. Pewnej nocy, razem z kumplem Kevinem napadają na miejscowych handlarzy narkotyków, ale akcja nie idzie zgodnie z planem i przemoc wymyka się spod kontroli.

ADRIFT1ADRIFT, reż. FredErik Jan Depickere, Belgia/Kolumbia, 2013, 8’42″
cinematography/zdjęcia: Alvaro Ruiz Velasco, Frederik Jan Depickere

A random refugee wanders alone, without purpose or direction, 150 kilometers beyond the arctic circle.

Przypadkowy uchodźca wędruje samotnie, bez celu i w nieznanym kierunku, 150 km za kołem podbiegunowym.

Mass of Men still 1THE MASS OF MEN, reż. Gabriel Gauchet, UK, 2012, 17
cinematography/zdjęcia: Nick Cooke

Richard, an unemployed 55-year-old, arrives 3 minutes late for his appointment at a job centre. An advisor, stifled by the limits of the system she works in, has no choice but to penalize him for his tardiness. To avoid plunging further into destitution, Richard takes desperate measures.

Richard, bezrobotny 55-latek, spóźnia się 3 minuty na spotkanie w urzędzie pracy. Urzędniczka, dławiona ograniczeniami systemu, w którym działa, nie ma innego wyboru, niż ukarać go za opieszałość. Richard podejmuje rozpaczliwe kroki, by uniknąć dalszego pogrążania się w nędzy.

Zinneke_dogZINNEKE, reż. Rémi Allier, Belgia, 2013, 19’33″
cinematography/zdjęcia: Erika Meda

Nine year-old Thomas spends most of his days at the flea market closely observing the wheelings and dealings of the market’s sellers. His desire to be one of them leads him to embark on a one-night adventure that overwhelms him.

Dziewięcioletni Thomas spędza większość dni na pchlim targu, uważnie obserwując machinacje handlarzy. Chęć zostania jednym z nich daje początek nocnej przygodzie, która go przytłacza.

MORE THAN TWO HOURSPonad dwie godziny / MORE THAN TWO HOURS, reż. Ali Asgari, Iran, 2013, 15′
cinematography/zdjęcia: Amir Aliweisi

It’s 3 am. A boy and a girl are wandering in the city. They are looking for a hospital to cure the girl but it is much harder than they thought.

Jest 3 rano. Chłopak i dziewczyna wędrują po mieście. Szukają szpitala dla chorej dziewczyny, lecz jest to o wiele trudniejsze niż myśleli.


maman1Matka / Mother, reż. Ugo Bienvenu i Kevin Manach, Francja, 2013, 5′
cinematography/zdjęcia: Ugo Bienvenu, Kevin Manach

Dad irons. Child tidies up. Mom breathes out.

Tato prasuje. Dziecko porządkuje. Mama odpoczywa

THE DATERandka / THE DATE, reż. Jenni Toivoniemi, Finlandia, 2012, 7’10″
cinematography/zdjęcia: Jarmo Kiuru

A date between three people. And two cats.

Randka we trójkę. Plus dwa koty
km1KM, reż. Christos Nikou, Grecja, 2012, 11’50″
cinematography/zdjęcia: Thimios Bakatakis

A man and a woman. In a car. They are sitting in silence. Immobile. He has just revealed something to her. The air is becoming scarce. They suffocate. Can you open the door and get out?

Mężczyzna i kobieta. W samochodzie. Siedzą w milczeniu. Nieruchomo. On właśnie coś jej wyjawił. Zaczyna brakować powietrza. Duszą się. Czy można otworzyć drzwi i się wydostać?

two-wheels-good11Nie ma jak dwa kółka / TWO WHEELS GOOD, reż. Barry Gene Murphy , Irlandia, 9′

Four seasoned veterans of the open road celebrate a lifetime in the saddle.

Czworo zaprawionych weteranów szosy, świętuje życie spędzone na siodełku.