4-8.12.2024 / Białystok

Masterclass: Interference Festival – Video Komunikacja

Rozpoczęcie: 8 grudnia 2017 13:45
Zakończenie: 8 grudnia 2017 15:00
Kategoria: Wykład

Masterclass: Interference Festival – Video Komunikacja

Interference Festival to międzynarodowy Festiwal Form Komunikacji Wizualnej, którego misją jest popularyzacja sztuk wizualnych oraz ich interdyscyplinarnych połączeń z muzyką, technologiami informacyjnymi, sztuką i nauką. Festiwal stanowi unikatową platformę dialogu i promocji artystów, producentów i partnerów biznesowych, działających w branży rozrywkowej. Odbywa się w Gdańsku i skupia się na międzynarodowym przeglądzie krótkich form wizualnych i konkursie Wolność Formy, który ma na celu wyłonienie najlepszych twórców kategorii Found Footage, Wideoklip, Kreatywna Forma Reklamowa i Eksperymentalna Krótka Forma Wizualna. Na festiwalu odbywają się także warsztaty, zajęciach Masterclass ze znanymi twórcami oraz koncerty muzyki elektronicznej oraz VJ Battle.

Masterclass poprowadzą:
Maciej Szupica – dyrektor artystyczny festiwalu oraz Piotr Paluch – grafik odpowiedzialny za identyfikacje wizualną festiwalu.