6-10.12.2023 / Białystok

Nowa krew białoruskiej animacji – pokaz filmów

Rozpoczęcie: 5 grudnia 2014 14:00
Zakończenie: 5 grudnia 2014 15:30
Kategoria: Pokazy w regionie

Nowa krew białoruskiej animacji – pokaz filmów

ŻUBROFFKA Special: NEW BLOOD OF BELARUSIAN ANIMATION
VI Liceum Ogólnokształcące – czytelnia, ul. Warszawska 8, wstęp wolny/admission free                   4.12.2014, 11:30
Michałowo/Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii, ul. Fabryczna 33, wstęp wolny/admission free                 5.12.2014, 14:00

„Stan białoruskiej animacji nie jest tak zły, jak całościowy stan przemysłu filmowego w tym kraju. Każdego roku filmy z Białorusi biorą udział w międzynarodowych festiwalach i nierzadko zdobywają podczas nich nagrody. Mimo tego, że praca w animacji filmowej bywa czasem żmudna i niewdzięczna, można śmiało powiedzieć, że pojawiła się nowa generacja białoruskich animatorów. Młode pokolenie twórców, adaptując najlepsze tradycje przedstawicieli starszych pokoleń, takich jak Mikhail Tumelya, Evgenia Petkevich i inni, odnalazło także indywidualną drogę na wyrażanie siebie”.
Kurator Hanna Razhentsova z festiwalu filmów krótkometrażowych Cinema Perpetuum Mobile w Mińsku na Białorusi.

“The state of Belarusian animation is not as bad as the overall state of the film industry in this country. Every year, films from Belarus take part in international festivals and often win awards. Although work in film animation is sometimes tedious and thankless, you can safely say there is a new generation of Belarusian animators. Young artists, adapting the best traditions of their more experienced colleagues such as Mikhail Tumelya or Evgenia Petkevich , have found their own ways of expressing themselves”.
Hanna Razhentsova the curator of short film festival Cinema Perpetuum Mobile in Minsk, Belarus.