6-10.12.2023 / Białystok

Oblicza najnowszej czeskiej animacji

Rozpoczęcie: 4 grudnia 2015 13:45
Zakończenie: 4 grudnia 2015 15:45

Mimo że ostatnie dwie dekady były dla czeskiej animacji dość trudne, jedno jest pewne: tradycja animacji marionetki i przedmiotu jest tutaj wciąż żywa. Nadal istnieje pokolenie mistrzów z doświadczeniem zdobytym od najwybitniejszych czeskich animatorów lalek. Są oni w stanie ożywić dowolny przedmiot w 3D i chętnie pomagają młodszym twórcom. Co istotne, większość z nich pragnie kręcić filmy z wykorzystaniem animacji lalkowej. W rezultacie powstają dzieła tak różne, jak motywacja ich autorów.
Pavel Horáček – dyrektor programowy Anifilm

Absurp, dir./reż. Matyáš Trnka, 2009, 6′
Jeden král měl koně, dir./reż. Aleš Pachner, 2011, 15′
Zápletka, dir./reż. Stanislav Sekela, 2015, 9′
Kychyňské pohádky, dir./reż. Vojtěch Domlátil, 2014, 7′
Anatomie Pavouka, dir./reż. Vojtěch Kiss, 2014, 27′

absurp Anatomie Pavouka kronika kuchenne zapletka