7-11.12.2022 / Białystok

ŻUBROFFKA Special: SK.doc.CZ

Rozpoczęcie: 7 grudnia 2016 12:00
Zakończenie: 7 grudnia 2016 14:00
Kategoria: Pokazy specjalne

ŻUBROFFKA Special: SK.doc.CZ

Uniwersyteckie Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1M
wstęp wolny 7.12.2016, 12:00

Czechosłowacja już nie istnieje. To smutne, ale taka jest rzeczywistość. W tym zestawie zobaczymy krótkie filmy dokumentalne młodych reżyserów z Czech i Słowacji, którzy eksperymentują z rzeczywistością i skupiają się na filmie jako ruchomym obrazie. Film może też być instalacją czy fabułą zbudowaną według zasad dokumentu. Główną rolę może odgrywać amatorski film VHS z lat 90., laureat Oscara, trójwymiarowy przedmiot, dźwięki pustyni w środku Europy czy pocztówki pewnej kobiety. Otwórzcie oczy, film nie jest tylko filmem, prawda nie istnieje, a rzeczywistość zależy od punktu widzenia.

Czechoslovakia does not exist anymore. It is sad, but that´s the reality. The selection presents so-called short documentaries of young directors from Czech Republic and Slovakia, experimenting with reality and focus on a film as a moving image. Film can be also an installation or fiction based on documentary principles. The main role can by played by an old amateur VHS from ’90, an Oscar-awarded film, 3D object, sound of a Central-European desert or just postcards of one woman. Open your eyes, film is not just a film, the truth does not exist and the reality depends on the point of view.

Kuratorki: Eva Pavlovicova i Sasa Gabrizova

Program:
Remebering’90, Barbora Berezňáková, Slovakia 2016, 25’
The Still Life of Věra/Pohledy na Věru Bechyňovou, Greta Stocklassová, Czechia 2015, 9’
The Sexual Struggle of Commodities/Sexuální boj komodit, Vilém Novák, Pavel Sterec, Czechia 2014, 7’
The Stop on Main Street/Odchod na korze, Peter Zákuťanský, Slovakia 2013, 22’
Sound from the Desert/Zvuk poušte, Janek Rous, Czechia 2015, 26

remebering-90 the-sexual-struggle-of-commodities the-stop-on-the-main-street still-of-vera sound-of-the-desert