4-8.12.2024 / Białystok

Lokalizacja: Dom Talmudyczny w Tykocinie

Adres: ul. Kozia 2
Miejscowość: Tykocin
Kod pocztowy: 16-080