7-11.12.2022 / Białystok

Konkurs Cały ten Świat – cz. 2

Rozpoczęcie: 7 grudnia 2013 19:30
Zakończenie: 7 grudnia 2013 22:00
Bilety: Bezpłatne
Lokalizacja: Camera Cafe ,ul. Lipowa 14/11 ,Białystok

Konkurs Cały ten Świat – cz. 2

Program II 

Pokazy:
Kino Forum, 6.12, 20:30
Camera Cafe, 7.12, 19:30
dead-endŚlepy zaułek / DEAD END, reż. Tonia Mishiali, Cypr, 2013, 15′
cinematography/zdjęcia: Nicos Avraamides

The loss of youth, social and professional activity intensifies the sense of loneliness, the obsessions and the „dead end” in the life of an elderly couple.

Utrata młodości, aktywności społecznej i zawodowej potęguje uczucie samotności i obsesje w życiu pary staruszków, którzy wchodzą w „ślepy zaułek”.

and-on-he-walksA on idzie / AND ON HE WALKS, reż. Elad Keidan, Francja/Izrael, 2013, 10′,
cinematography/zdjęcia: Itamar Mendes-Flohr

A Greek family is relaxing on the beach. The father is filming his son playing in the sand when a couple of loudly quarrelling tourists appear in the frame.

Grecka rodzina odpoczywa na plaży. Ojciec filmuje swego syna bawiącego się w piasku, gdy nagle w kadrze pojawia się para głośno kłócących się turystów.


emergency-callsEMERGENCY CALLS, reż. Hannes Vartiainen i Pekka Veikkolainen, Finlandia, 2013, 15′
cinematography/zdjęcia: Hannes Vartiainen, Pekka Veikkolainen

Being human is a fragile and fleeting opportunity to experience life and the universe around us. In the face of overwhelming darkness all we can do is to rely on and find solace in one another. This film is based on authentic emergency calls and radio traffic.

Bycie człowiekiem to krucha i ulotna okazja, by doświadczyć życia i otaczającego nas wszechświata. W obliczu przytłaczającej ciemności wszystko, co możemy zrobić, to liczyć na siebie nawzajem i znaleźć w nas samych ukojenie. Film oparty na autentycznych telefonach alarmowych i komunikatach o ruchu drogowym.


ELEVATION (1)Podniesienie / ELEVATION, reż. Ophir Ben Shimon, Izrael, 2013, 20’40″
cinematography/zdjęcia: Ami Jacobs

The sabbath is a few hours away. Victor, a confirmed orthodox Jew, is stuck in the cosmopolitan Tel Aviv after missing the last bus home. Along his venture to find his way out, he clashes with a different everyday reality that evokes long forgotten feelings in him.

Szabas jest za kilka godzin. Victor, zagorzały ortodoksyjny Żyd, utknął w kosmopolitycznym Tel Awiwie, ponieważ spóźnił się na ostatni autobus do domu. Szukając sposobu na wydostanie się z miasta, ściera się z inną rzeczywistością, która wywołuje w nim dawno zapomniane uczucia.


sacdenoeuds1Skóra i kości / SAC DE NOEUDS, reż. Eve Duchemin, Belgia, 2012, 25’
cinematography/zdjęcia: Colin Leveque

Brussels. A tram travels through the town. Three youths mess around loudly with the passengers. One of them catches Anna’s eye. They exchange smiles, brush against each other. A short tram ride, a furtive encounter… and everything gets entangled.

Bruksela. Tramwaj jedzie przez miasto. Trzej młodzieńcy bawią się głośno z pasażerami. Jeden z nich przyciąga wzrok Anny. Wymieniają uśmiechy, ocierają się o siebie. Krótka jazda tramwajem, ukradkowe spotkanie… i wszystko zaczyna się gmatwać.

RECKLESSRECKLESS, reż. Bjorn Erik Pihlmann Sorensen, Norwegia, 2013, 21’19″
cinematography/zdjęcia: Tor Eigil Scheide

An uncompromising and controversial short set in the Scandinavian suburbia on the hottest day of the summer. A sister reluctantly babysits her little brother. Two young boys catch her attention, and she makes a crucial decision.

Bezkompromisowy i kontrowersyjny krótki film, dziejący się na skandynawskim przedmieściu w najgorętszym dniu lata. Siostra niechętnie opiekuje się braciszkiem. Dwóch młodych chłopców przykuwa jej uwagę i dziewczyna podejmuje kluczową decyzję.


jamonSzynka / JAMON, reż. Iria Lopez, Wielka Brytania, 2012, 8′
cinematography/zdjęcia: David Woodman

José is a teenage pig living in a Spanish town, he is the only pig in his family. One day a new neighbour moves in next door, and José starts to come to terms with who he really is.

José jest nastoletnią świnią z hiszpańskiego miasta. Jest jedyną świnią w rodzinie. Pewnego dnia wprowadza się nowy sąsiad i José zaczyna się godzić z tym, kim naprawdę jest

LA BIFLEFeng Hui / Bad Toys / LA BIFLE, reż. Jean-Baptiste Saurel, France, 2012, 25′
cinematography/zdjęcia: Julien Roux

Francis manages a video-club that owes its success to films featuring Ti-Kong, star of kung-fu. Insecure about his dick, Francis is afraid to reveal his feelings to his employee Sonia. But when she gets a role in „Evil Nurse” – the latest Ti-Kong opus – Francis no longer has a choice. He must save Sonia from a terrible danger: The Dickslap.

Francis prowadzi klub wideo, który zawdzięcza swój sukces filmom z Ti-Kongiem, gwiazdą kung-fu. Niepewny swojej męskości, boi się wyjawić, co czuje do swej pracownicy Soni. Ale kiedy dostaje ona rolę w „Złej pielęgniarce” – najnowszym dziele z Ti-Kongiem – Francis już nie ma wyboru. Musi ratować Sonię przed niebezpieczeństwem straszniejszym niż uderzenie pioruna.