6-10.12.2023 / Białystok

Pokaz animacji Svetlany Filippovej / Svetlana Filippova’s animation retrospective

Rozpoczęcie: 4 grudnia 2013 12:00
Zakończenie: 4 grudnia 2013 13:30
Bilety: Bezpłatne
Lokalizacja: Liceum Plastyczne w Supraślu ,pl. Kościuszki 1 ,Supraśl

Pokaz animacji Svetlany Filippovej / Svetlana Filippova’s animation retrospective

Svetlana Filippova, najbardziej znana rosyjska reżyserka filmów animowanych, urodziła się w 1968 roku w Ałma-Acie (Kazachstan). Po studiach na wydziale filologii na Państwowym Uniwersytecie Kazachskim, rozpoczęła studia w dziedzinie reżyserii filmów animowanych na Wyższym Kursie dla Scenarzystów i Reżyserów Filmowych. Tam kształciła się pod kierunkiem takich mistrzów światowej animacji jak Jurij Norstein, Fiodor Chitruk czy Andriej Chrzanowski. Obecnie mieszka i tworzy w Moskwie, a główne kierunki jej pracy artystycznej to filmy animowane i ilustracje do książek. Przepełnione poezją filmy Filippovej opowiadają o miłości, śmierci, utraconym dzieciństwie, poruszają odwieczną prawdę świata: by powstało nowe, stare musi odejść.

Svetlana Filippova, the most famous Russian animated film director, was born in 1968 in Alma-Ata (Kazakhstan). Having finished the philology studies at Kazakh State University, she began animation direction studies at the Higher Course for Scriptwriters and Film Directors. She learned under the guidance of such masters of world animation as Jurij Norstein, Fiodor Chitruk and Andriej Chrzanowski. She is currently living and working in Moscow, and is mainly occupied with animated films and book illustrations. Her poetry- filled films tell stories of love, death, lost childhood and touch the world’s eternal truth: in order to give rise to the new, the old must go.

W programie/In the programme:

Where Dogs Die/Где умирают собаки, 2011, 12’
Three Love Stories/Три истории любви, 2007, 12’
Skazka Sara/Сказка Сары, 2006, 6’
The Night Fell/Ночь пришла, 1998, 6’