4-8.12.2024 / Białystok

Pokaz krótkometrażowych filmów z SAM SPIEGEL – FILM & TELEVISION SCHOOL JERUSALEM

Rozpoczęcie: 9 grudnia 2012 12:30
Zakończenie: 9 grudnia 2012 14:00
Bilety: Bezpłatne
Lokalizacja: Dom Talmudyczny w Tykocinie ,ul. Kozia 2 ,16-080 ,Tykocin