6-10.12.2023 / Białystok

ŻUBROFFKA: Korean Independent Animation

Rozpoczęcie: 4 grudnia 2015 17:00
Zakończenie: 4 grudnia 2015 18:30

Koreańska Animacja Niezależna stara się promować nową wizję animacji, pokazując pasjonujące i ambitne dzieła twórców z Korei. Wielu niezależnym autorom udało się bowiem stworzyć szereg naprawdę interesujących propozycji. AniSEED zajmuje się dystrybucją niezależnych animacji ze stemplem Stowarzyszenia Koreańskich Autorów Animacji Niezależnych (KIAFA). W swoich działaniach skupia się na jak najszerszej prezentacji filmów, a także na ich należytej ochronie, jako że scena animacji niezależnej mocno się rozwinęła zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

38-39°C, dir./reż. Kim Kangmin, 2011, 8’
City, dir./reż. Kim Ye-Young, Kim Young-Geun, 2010, 6’
Noodle Fish, dir./reż. Kim Jin Man, 2012, 10’
On the Way to School, dir./reż. Han Ji-won, 2013, 19’
Impersonation, dir./reż. Kim Kate Boyoung, 2013, 3’

Koreanskie animacje On the Way to School(On the Way to School) (5) Koreanskie animacje Noodle Fish (1) Koreanskie animacje Impersonation (4) Koreanskie animacje CITY (2)