6-10.12.2023 / Białystok

Location: Spółdzielnia Cafe-Bookstore

Dyskusja: Ile warte są krótkie filmy i kto je ogląda?

Start: 6 December 2014 13:00
End: 6 December 2014 14:30
Category: Workshop

Z udziałem zaproszonych gości będziemy rozmawiać o pozycji krótkich filmów w ogromnej machinie przemysłowej, jaką jest kino. Dystrybutorzy filmów, agenci sprzedaży i przedstawiciele festiwali filmowych będą mieli okazję wymienić się opiniami i swoimi doświadczeniami na ten temat. Twórcy i publiczność … Read more →